|
|
|
Szkolenia językowe dla firm

Szkolenia językowe dla firm

Od 13 lat pracujemy dla firm, instytucji i klientów korporacyjnych podnosząc kwalifikacje językowe ich pracowników. Prowadzimy szkolenia w niemal każdym języku obcym, na każdym poziomie zaawansowania, w każdym dogodnym dla Zleceniodawcy miejscu. Tworzymy autorskie plany szkoleniowe dostosowane do nawet najbardziej wyszukanych potrzeb Klientów. Nasi metodycy i trenerzy nie oferują gotowych koncepcji szkoleń, ale za każdym razem opracowują spersonalizowane programy we współpracy z Klientem i dla Klienta. Najczęściej dotyczą one języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego, ale coraz częściej także innych języków.

Przed rozpoczęciem każdego szkolenia:

– przeprowadzamy badanie potrzeb szkoleniowych oraz osobowości uczestników, a następnie analizujemy je i wspólnie wyznaczamy główny cel

– pod okiem głównego metodyka opracowujemy program szkolenia i sposób jego realizacji

– dobieramy i opracowujemy odpowiednie materiały szkoleniowe

– przeprowadzamy szkolenie w wyznaczonym miejscu

– przeprowadzamy egzamin  końcowy (wewnętrzny ) i, wspólnie z uczestnikami, analizujemy jego  wyniki, a także oceniamy przebieg i skuteczność szkolenia.

Każde nasze szkolenie dedykowane jest określonej grupie osób, mających wspólne potrzeby, poziom znajomości języka oraz cele. Szczegółowy program opracowywany jest przez metodyka firmy Hutchinson Institute po przeprowadzeniu indywidualnej analizy każdej grupy.

W toku zajęć, w zależności od tematu szkolenia, wykorzystywane są zdywersyfikowane metody pracy, takie jak: teamwork, praca w parach, praca indywidualna, gry, symulacje, case study, opisy przypadków, brainstorming, miniwykłady czy prezentacje.

Jako formy ćwiczeń komunikacyjnych stosowane są: improwizacja, scenariusz, scenariusz kontrolowany, rekonstrukcja improwizowana i kontrolowana, streszczenie otwarte, streszczenie kontrolowane, tłumaczenie, prezentacja otwarta i kontrolowana. 

Wszystkie wykorzystywane podczas szkolenia materiały są oryginalne, opracowane we współpracy trenerów i metodyków firmy Hutchinson Institute.

Post has no taxonomies